AKCIJA ZA MESEC OKTOBAR

Povodom otvaranja naše nove lokacije na Novom Beogradu-Arena-AQUALAB 36 laboratorije, svim našim korisnicima i tokom meseca oktobra dajemo 15% popusta na sve biohemijske i mikrobiološke analize

HORMONI ŠTITATSTE ŽLEZDE

Hormoni koje ova žlezda sa unutrašnjim lučenjem proizvodi su tiroksin (T 4 , tetrajodtironin), trijodtironin (T 3 ) i reverzni trijodtironin (rT 3 ). Tiroksin nastaje isključivo u tiroidnoj žlezdi, dok se preostala dva hormona pored lučenja u štitastoj žlezdi, stvaraju i periferno.  Njihova sekrecija je pod uticajem tireotropnog, odnosno tireo-stimulišućeg hormona (TSH), koji se sekretuje u adenohipofizi pod uticajem TRH (thyrotropin releasing hormone) iz hipotalamusa. TSH je, zajedno sa tireoglobulinom(Tg), tireoidnom peroksidazom (TPO) i  jodom, neophodan za sintezu hormona štitaste žlezde. Povišena tireoidna funkcija se naziva hipertireoidizam, a može biti posledica biohemijskih i kliničkih poremećaja. Najznačajniji oblik hipertireoidizma je Graves-ova (Basedowljeva) bolest, autoimunsko oboljenje žlezde, koje karakteriše prisustvo aktivirajućih autoantitela na TSH receptore na membrani folikularnih ćelija. Snižena tiroidna funkcija, hipotireoidizam ima drugačije efekte. Hipotireoidizam može biti primarni (nastao zbog insuficijencije tiroidne žlezde), sekundarni (insuficijencija hipofize) i tercijarni (insuficijencija hipotalamusa). Najčešći oblik deficita hormona štitaste žlezde je primarni hipotireoidizam, koji rezultuje sniženim vrednostima hormona u cirkulaciji. Ovo sniženje hormona negativnom povratnom spregom stimuliše lučenje TSH u adenohipofizi.Najčešći uzrok primarnog hipotireoidizma je autoimunsko oboljenje Hashimoto tiroiditis.  Sa prisutnim kliničkim simptomima koji odlikuju oboljenja štitaste žlezde, obično se pribegava određivanju nivoa i tiroidnih hormona:TSH, T 4 , T 3 , FT 4  i FT 3  u krvi. FT 4  i FT 3  su slobodne frakcije tireoidnih hormona, koji su aktivni u plazmi, a predstavljaju osetljive i značajne indikatore tiroidne funkcije.

Značaj određivanja ovih analiza u dijagnostici oboljenja štitaste žlezde je veliki i zato samo u AQUALAB 36 laboratoriji i u mesecu OKTOBRU GRATIS ANALIZA TSH uz analize:

  • Trijodtironin, ukupan (T3)
  • Tiroksin slobodan (fT4)

AQUALAB PLUS LABORATORIJE LABORATORIJE VAŠE PORODICE