Laboratorija (LAZAREVAC), Adresa: Dr Đorđa Kovačevića 10a, Lazarevac, Tel: 011/770-4922, Mob: 063/335-477

AKCIJA ZA MESEC JUN-ANEMIJE

Značaj određivanja analiza u primarnoj dijagnostici anemija je veliki i zato u AQUALAB 45 laboratoriji tokom meseca JUNA možete uraditi osnovne analize za anemiju sa 50% popusta:

  • Kompletna krvna slika i
  • Gvožđe

UMESTO ZA 490 DINARA URADITE OVE ANALIZE ZA SAMO 245 DINARA!!!!

A za specifične biohemijske i hematološke analize neophodne u dijagnostici anemija, tokom čitavog meseca Juna odobravamo Vam 20% popusta i uz njih GRATIS KOMPLETNU KRVNU SLIKU:

  • Vitamin B12
  • Folna kiselina
  • Feritin
  • Eritropoetin

Anemija se definiše kao stanje u kome je koncentracija hemoglobina ili hematokrita ispod donje granice 95% referentnog intervala u odnosu na pol, rasu ili nadmorsku visinu. Laboratorijske analize koje se koriste za dijagnozu anemija mogu se podeliti u dve grupe. Prvoj grupi pripadaju osnovne hematološke analize kojima je moguće utvrditi prisustvo anemije, dok drugoj grupi pripadaju specifične biohemijske i hematološke analize, koje imaju za cilj da otkriju etiopatogenezu anemije. U osnovne hematološke analize spada kompletna krvna slika, dok u specifične biohemijske testove se ubrajaju:status gvožđa, nivo folata i vitamina B12 i eritropoetin. U organizmu se gvožđe nalazi raspoređeno u tri odeljka: funkcionalno, transportno i deponovano. Količina gvožđa u organizmu primarno je kontrolisana regulacijom procesa apsorpcije. Gvožđe koje ulazi u sastav hemoglobina predstavlja funkcionalno gvožđe, deponovano je proporcionalno koncentraciji feritina u serumu, a transportno je definisano koncentracijom gvožđa u serumu, kapacitetom vezivanja i transferinom.

Urinokultura je mikrobiološka analiza kojom se utvrdjuje prisustvo bakterija, koje mogu biti uzročnici infekcije urinarnog trakta.Simptomi koji ukazuju na postojanje infekcije genitourinarnog trakta su: bol i peckanje prilikom mokrenja, učestalo i otežano mokrenje, bol u donjem delu leđa i sl.

Ukoliko su u sedimentu prisutne bakterije u velikom broju, preporuka je uraditi analizu Urinokultura, za koju Vam AQUALAB 45 laboratorija odobrava 30% popusta.

Celokupan pregled urina + Urinokultura za samo 322 dinara.

Važna napomena: adekvatna priprema, koju možete preuzeti u našim laboratorijama ili na sajtu www.aqualab.rs (klikni ovde) je neophodna , radi dobijanja pouzdanih nalaza!

AQUALAB PLUS LABORATORIJE
LABORATORIJE VAŠE PORODICE