ZBOG VELIKOG ZAINTERESOVANOSTI PACIJENATA - OKTOBARSKE AKCIJE VAŽE I MESECU NOVEMBRU Stalni popusti: Posebne popuste dajemo za decu, trudnice i penzionere!

AKCIJA POVODOM DANA DIJABETESA

HbA1C
Glikozilirani hemoglobin

Šta je HbA1C ?

Hemoglobin A1C test, poznat i kao HbA1C ili glikozilirani hemoglobin je bitan test koji pokazuje prosečan nivo šećera u krvi za poslednja 2 do 3 meseca. Takođe, pored svakodnevog kućnog merenja glikemija predstavlja još jedan metod za praćenje i kontrolu bolesti. Hemoglobin se nalazi u crvenim krvnim zrncima, koji nose kiseonik kroz telo. Kada dijabetes nije dobro kontrolisan (nivo šećera u krvi je visok), šećer u krvi se kombinuje sa hemoglobinom i postaje glikoziliran. Prosečan nivo šećera u krvi se može izmeriti hemoglobinom A1C . Ako je nivo šećera bio visok u nekom periodu, i on će biti visok, zbog toga se i drugačije naziva “dugotrajni šećer”. Glikozilirani hemoglobin se formira neenzimskim procesom vezivanja glukoze za hemoglobin proporcionalno koncentraciji glukoze u krvi. Glavna komponenta glikoziliranog hemoglobina koja se stvara je HbA1c (normalno oko 5% hemoglobina u cirkulaciji). HbA1c se određuje kod pacijenata sa diabetes mellitusom (DM) u cilju procene kvaliteta, tj. stepena kontrole koncentracije glukoze u dužem vremenskom periodu (2-3 meseca pre određivanja). Ova vrednost je jedinstven parametar jer ne zavisi od kratkotrajnih promena koncentracije glukoze u krvi. Vrednosti glikohemoglobina se povećavaju sa godinama. Primena HbA1c je neadekvatna u slučaju hemolizne anemije (snižene vrednosti), sideropenijske anemije (povišene vrednosti), uremije (karbamil-Hb povećava vrednosti).

Normalne vrednosti?

Kod osoba koje nemaju dijagnostifikovan DM normalan nivo hemoglobin je izmedju 4% i 5.6% Kod osoba sa DM preporučena vrednost je da bude ispod 7%. Osobe sa dijabetesom trebalo bi da testiraju HbA1C na svaka tri meseca. Kod zdravih osoba poželjno je uraditi kontrolu bar dva puta godišnje.

Kao i svake godine AQUALAB obeležava Svetski dan dijabetesa. Tim povodom odobravamo BESPLATNO ODREĐIVANJE HbA1C u sledećim našim laboratorijama:

  • AQUALAB 17, Majšanski put 14, Subotica, tel./ 0631031061; 024/533333
  • AQUALAB 23 Bul. Crvene Armije 11G/2, Novi Beograd, tel. 063/335447; 011/7704922
  • AQUALAB 32 Milana Jovanovića 14, Žarkovo, tel. 062/8035966; 011/2396549
  • AQUALAB 36 Antifašističke borbe 29; Novi Beograd, tel. 062/250370; 011/3111382

AQUALAB PLUS LABORATORIJE LABORATORIJE VAŠE PORODICE