AQUALAB PLUS LABORATORIJE ORGANIZUJU AKCIJU POVODOM

1. APRIL - SVETSKI DAN I BORBE PROTIV ALKOHOLIZMA


BUDI SVOJ I RECI NE!

Alkoholizam nije štetna navika već ozbiljna bolest!

Alkoholizam je stanje patološke vezanosti za alkohol u kome osoba ne može niti da prekine, niti da adekvatno kontroliše upotrebu alkohola.  Alkoholizam je u prvom redu društveni fenomen, odnosno društveno-patološka pojava.

Živimo u teškom vremenu, gde su ljudi skloni opuštanju uz koju "čašicu", što je pogrešno, jer alkohol nije i ne može nikome biti oslonac! Uz porodicu, prijatelje, smeh, posao, druženje sve teškoće lakše prebrodimo. Alkoholizam sve ovo uništava, a teškoće ne sprečava i ne rešava, nego ih naprotiv, povećava.

Posebno zabrinjava sve veći broj mladih koji konzumiraju alkohol neumereno, neodgovorno, a nekada čak i zbog dokazivanja da su odrasli. Nasuprot njihovom verovanju da se utisak zrelosti dokazuje na taj način, omladinu je potrebno edukovati o posledicama ovakvog ubeđenja i učiti ih kako da zaista budu "odrasli".

Aqualab plus laboratorije se pridružuju obeležavanju 1. aprila, Svetskog dana borbe protiv alkoholizma, odobravajući  popust od 20% na sledeće analize:

  • Kompletna krvna slika
  • ALT
  • AST
  • GGT
  • ALP
AQUALAB PLUS LABORATORIJE – LABORATORIJE VAŠE PORODICE!