AQUALAB PLUS LABORATORIJE ORGANIZUJU AKCIJU POVODOM

21.MART - SVETSKI DAN POSVEĆEN OSOBAMA SA DAUNOVIM SINDROMOM

Daunov sindrom nije bolest i to svi treba da znaju!

Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom ustanovljen je 2006.godine, a 21. mart je simbolično izabran za taj dan jer je u osnovi sindroma prisutno 3, umesto 2 hromozoma na 21. hromozomskom paru. Način na koji je dete sa Daunovim sindromom prihvaćeno u porodici, utiče na razvoj komunikacije, usvajanje životnih veština i uspešnije uklapanje u socijalno okruženje.Podrška šire društvene zajednice je neophodna, kako bi se ovakvom detetu omogućilo da socijalne interakcije ostvari i van porodičnog kruga. Svaka ličnost deteta je drugačija, pa je veoma važno ne stvarati stereotipe o osobama sa Daunovim sindromom. Ljudi koji imaju ovaj sindrom teže ka toploj, ljubaznoj i veseloj ličnosti.

Aqualab plus laboratorije osobama sa Daunovim sindromom
daju 20% popusta na analize hormona štitne žlezde: 

  • Т3, Т4 и ТSH

         Svim trudnicama odobravamo 20% popusta na Double test!

Obujte šarene čarape kako bi simbolizovali različitosti,

koje su baš kao i čarape, prepune šarenila i boja!


AQUALAB PLUS LABORATORIJE – LABORATORIJE VAŠE PORODICE!