Novo! Novo! Novo!
AKCIJA MAJ 2019
Samo tokom meseca Maja u svim našim laboratorijama poseban popust za ove analize od 30%.

BCR-ABL1 geneti─Źki test i leukemije

BCR-ABL1 geneti─Źki test slu┼żi za detektovanje odre─Ĺenih promena na hromozomima, mutacijama, koje zahvataju gene BCR i ABL1.

Svaka osoba normalno sadr┼żi 22 para hromozoma, ozna─Źeni brojevima od 1 do 22 plus par polnih hromozoma XX kod ┼żena i XY kod mu┼íkaraca. BCR gen se nalazi na hromozomu broj 22, dok se ABL1 gen nalazi na hromozomu 9. Usled mutacije koja podrazumeva razmenu delova hromozoma 9 i 22, nastaje ne┼íto manji hromozom 22 koji se naziva Filadelfija hromozom (Ph) i posledi─Źno na njemu se javlja fuzioni gen BCR-ABL1. Kao rezultat ove mutacije dolazi do sinteze proteina tirozin kinaze koja obezbe─Ĺuje nekontrolisanu deobu ─çelija i nastanak kanceroznog tkiva. Javlja se isklju─Źivo u krvnim ─çelijama, dovode─çi do prekomerne produkcije izmenjenih leukocita. Ovaj tip mutacije koji se ozna─Źava kao somatska mutacija se ne nasle─Ĺuje, ve─ç se pojavljuje tokom ┼żivota.

BCR-ABL1 fuzioni gen se uo─Źava kod oko 95% pacijenata sa hroni─Źnom mijeloidnom leukemijom (CML), ali i kod oko 30% pacijenata sa akutnom limfoblastnom leukemijom (ALL). Ukoliko se rano dijagnostikuje, ovi tipovi leukemije mogu da se le─Źe. Osnovni simptomi koji ukazuju na CML i ALL su pove─çani umor, groznica, gubitak te┼żine, no─çno znojenje, bolovi u zglobovima, uve─çana slezina. Me─Ĺutim, odre─Ĺene osobe nemaju simptome ili imaju slabo izra┼żene simptome, pogotovo u ranoj fazi bolesti.

BCR-ABL1 geneti─Źki test se preporu─Źuje radi potvrde dijagnoze kada postoji sumnja na CML ili Ph-pozitivni ALL (Filadelfija-pozitivni ALL). Tako─Ĺe, kada je ve─ç dijagnostikovan CML ili Ph-pozitivni ALL, BCR-ABL1 moze da se koristi kao parametar za tok tretmana. Ukoliko postoji pove─çanje koncentracije BCR-ABL1, to mo┼że da ukazuje na to da je tretman neodgovaraju─çi ili da se razvila rezistencija na isti. Ukoliko postoji smanjenje koncentracije BCR-ABL1, to mo┼że da ozna─Źi da je tretman odgovaraju─çi, da se bolest povla─Źi, dok ukoliko se koncentracija ne menja zna─Źi da je stanje stabilno.

AQUALAB PLUS LABORATORIJE LABORATORIJE VAŠE PORODICE