Novo! Novo! Novo!
AKCIJA MAJ 2019

PCA3

Samo tokom meseca Maja u svim našim laboratorijama poseban popust za ovu analizu od 30%.

Opšte: Rak prostate nastaje kao posledica abnormalnog rasta ćelija prostate. Iako dosta kancera prostate raste sporo i nisu agresivni, zabeleženi su slučajevi kada do porasta dolazi naglo i vrlo se brzo širi.Rak prostate je najčešće dijagnostikovan maligni tumor kod muškaraca i jedan je od vodećih uzroka smrti. Pre-skrining koji obuhvata digitalni rektalni pregled (DRU) i PSA testiranje su pokušaji da se ranije otkriju karcinomi i tako poboljša stopa izlečenja. I kancerogene i nekancerogene ćelije prostate produkuju proteinski marker, prostata specifičan antigen, koji nakon toga dospeva u cirkulaciju. Osobe sa visokim koncentracijama ovog markera, > 10 ng/mL, imaju jasne indikacije za dalju dijagnostiku, uključujući biopsiju. Međutim, testiranje samo markera PSA, nekada nije dovoljno, jer povišene vrednosti mogu biti posledica više situacija:

 • • uvećanje prostate;
 • • inlamacija ili infekcija prostate;
 • • prostatitis;
 • • infekcija urinarnog trakta;
 • • prethodne operacije prostate.

To dovodi do nesigurnosti i re-biopsije, jer se biopsija i dalje smatra zlatnim standardom za otkrivanje raka prostate. Potrebne su preciznije laboratorijske analize sa boljom specifičnošću, koje se mogu koristiti kao pomoć pri odlučivanju za biopsiju prostate

Gen za rak prostate 3 (PCA3) je gen specifičan za prekomerno visoke eksprimirane ćelije raka prostate. Ćelije karcinoma prostate sintetišu 60-100 puta više PCA3-mRNA nego normalno tkivo prostate. PCA3-mRNA je mera količine ćelija prostate iz uzorka pacijenata. Prati se PCA3 skor, tj. faktor po kome je PCA3 gen prisutniji od PSA gena.

Test PCA3 ne zamenjuje PSA test. Viši rezultati PCA3 značajno koreliraju sa većom verovatnoćom pozitivne biopsije prostate.

PCA3, za razliku od PSA, proizvode samo PCA ćelije i on ne utiče na veličinu prostate. Što je veći PCA3 skor, veća je verovatnoća pozitivne biopsije.

Rezultati skorašnjih studija pokazuju da se mereni PCA3 skor povećava kako sa obimom tumora pronađenog karcinoma prostate, tako i sa njegovim stepenom diferencijacije, tako da se pored dijagnoze uzimaju i procene ozbiljnosti tumora i time njegova prognoza. Nisu svi pacijenti pogodni kandidati za ovaj test,ali je preporuka da se test radi u sledećim situacijama:

 • • visoka koncentracija PSA, ali negativna biopsija;
 • • prisutan kancer prostate uz niske koncentracije PSA markera;
 • • visoke koncentracije PSA markera udružene sa prostatitisom.
Analiza PCA3 se radi iz urina!

Uputstvo za sakupljanje i obradu uzoraka urina:

 • Potrebna je posebna posuda za sakupljanje urina!
 • 1. Pacijent treba, pre sakupljanja urina da popije oko 500 mL vode kako bi se osiguralo dovoljno urina za uzorkovanje.
 • 2. Neposredno pre sakupljanja urina treba obaviti digitalni rektalni pregled.rektalni pregled
 • 3. Nakon ovog pregleda, pacijent mora sakupiti urin iz prvog toka urina (oko 20 do 30 mL prvog urina).
 • 4. Uzorci urina se moraju čuvati na 2-8 stepeni C ili na ledu, ne zamrzavati uzorke urina. Ohlađeni uzorak urina mora biti prebačen u epruvetu za transport uzoraka urina u roku od 4 sata od uzimanja. Nakon toga analit je stabilan do nedelju dana.rektalni pregled

Procena: Visoka vrednost PCA3 (> 35) ukazuje na veću verovatnoću da će biopsija prostate biti pozitivna, tj. ćelije raka će biti prisutne u prostati. Nizak skor PCA3 ukazuje na manju verovstnoću (oko 16%) pozitivne biopsije.

Metoda: PCR

Napomena:Epruvete za transport uzorka urina se trebuju u našoj centralnoj laboratoriji!!!

AQUALAB PLUS LABORATORIJE LABORATORIJE VAŠE PORODICE