Svetski dan borbe protiv raka.
20% popusta na sve tumor markere.Poštovani pacijenti,
Tumori su oboljenja koja nastaju nekontrolisanom i ubrzanom deobom ćelija nekog tkiva.
Tumor markeri su molekuli, najčešće glikoproteinske strukture koji mogu biti povišeni u prisustvu tumora. Nastaju ili kao odgovor domaćina na prisutni tumor ili kao proizvod samog tumora. Tumor markeri se mogu analizirati u urinu, fecesu, krvi, tumor tkivima ili drugim tkivima i telesnim tečnostima. Poznat je veliki broj tumor markera koji imaju kliničku primenu. Neki su udruženi samo sa jednim tipom tumora, i kažemo da su organo specifični, npr(PSA). Medjutim, veći broj je organo nespecifičnih tumor markera, koji su udruženi sa dva ili više tipova tumora (CEA,CA19-9).

Primarna funkcija tumor markera je: -prognoza uspešnosti lečenja tumora -praćenje remisije bolesti -procena dužine trajanja i faze tumora

Aqualab plus laboratorije i ove godine daju svoj doprinos u borbi protiv ovih bolesti.

U svim našim laboratorijama 4.februara, povodom svetskog dana borbe protiv raka odobravamo popust od 20% na sve tumor markere.