AMH - Anti Mullerian hormon
(Antimilerov, Antimilerijan)

AMH je Anti Milerov hormon koji se stvara u testisima kod muškaraca i u jajnicima kod žena. Uloga Anti Milerovog hormona u organizmu zavisi od pola i od uzrasta. Kod dečaka u najranijem uzrastu AMH ima ulogu u sprečavanju razvoja ženskih polnih organa. Kod devojčica AMH ima ulogu u omogućavanju razvoja ženskih polnih organa. Kod žena u reproduktivnom periodu AMH ima značajnu ulogu u preciznoj regulaciji procesu sazrevanja jajne ćelije i u ovulaciji. Koncentracija AMH u krvi kod žena u toku reproduktivnog perioda ukazuje na stepen rasta i razvoja folikula. Nivoi ovog hormona tokom celog menstrualnog ciklusa je konstantan i ne zavise od telesne težine, načina života, upotrebe alkohola. Sa starošću žena, njegov nivo opada. Žene sa sniženim AMH imaju manje jajih ćelija, manje mogućnosti za trudnoću i veći broj spontanih pobačaja. Iz tog razloga AMH danas predstavlja jedan od osnovnih, najčešće korišćenih testova, odnosno pokazatelja ovarijalne rezerve.

AMH u dijanostici

Klinicka upotreba ovog hormona podrazumeva:

  • praćenje ovarijalnog starenja
  • ostećenje ovarijalnog tkiva nakon hirurskog zahvata
  • pokazatelj odgovora, uspeha i potrebne doze lekova kod priprema za vestacku oplodnju

Najaktuelnije je određivanje nivoa AMH na polju asistirane reprodukcije. AMH je hormonski marker kojim se kvantitativno predviđa rezerva jajnika, starost, funkcionalna iscrpljenost i njegova reakcija na stimulaciju ovulacije.

Ova analiza se može izvoditi i u cilju procene efikasnosti terapije za karcinom jajnika i u cilju praćenja ove bolesti. Takođe se koristi i kod procene uzroka nepotpunog spuštanja testisa i kod nejasno diferenciranih polnih organa.

Parametar se odredjuje u uzorku krvi.

Povišene vrijednosti AMH ukazuju na dobar nivo plodnosti. Takodje mogu ukazivati na tumor jajnika i na sindrom policisticnih jajnika.

Snizene vrijednosti se javljaju u predmenopauzi i menopauzi.