logo

Preporuke za pacijenteIzdvajamo
Aqualab plus laboratorije

0-24h

Saveti pacijentima za pripremu i vađenje krvi

        Za dobijanje adekvatnog uzorka, a samim tim i validnih  rezultata laboratorijskih ispitivanja veoma je važna  priprema pacijenata.


     Opšta priprema podrazumeva određene mere koje   treba preduzeti da bi se pre svega predupredio uticaj  hrane, pića, lekova, dnevnih varijacija parametara,   fizioloških ciklusa kod žena i slično, na dobijanje lažno   pozitivnih ili lažno negativnih rezultata, koji se ne mogu adekvatno tumačiti.

   Da bi laboratorijski rezultati bili pouzdani, važno je znati da je za većinu ispitivanja krvi neophodna priprema, koja podrazumeva uzimanje uzorka natašte (na prazan stomak), ujutro između 7 i 10h, a najmanje 12 – 14h nakon poslednjeg obroka, koji treba da bude lagan. Prethodnih dana treba izbegavati intenzivnu fizičku aktivnost, konzumiranje alkohola i energetskih napitaka.

   Pre davanja uzorka krvi:

 • -ukoliko je to moguće nemojte uzimati lekove (samo u dogovoru sa vašim lekarom);
 • -dozvoljeno je uzimanje manjih količina negazirane vode ili nezaslađenog blagog čaja (osim crnog čaja);
 • -nemojte pušiti;
 • -obavezno dajte informacije o terapiji, suplementima kao i posebnim stanjima (trudnoća).

   Napomena: za ispitivanje pokazatelja stresa (prolaktina, kortizola, kateholamina i adrenokortikotropnog hormona (ACTH) potrebno je doći pola sata pre davanja krvi u laboratoriju kako biste mogli da se opustite, pošto fizički napor i stres direktno utiču na rezultate ovih ispitivanja.

   Posle davanja uzorka krvi:
Kako biste izbegli nastajanje krvnog podliva (hematoma), odnosno kako bi krv što pre stala nakon venepunkcije molimo Vas da se pridržavate nekoliko pravila:

 • -ne ustajte naglo;
 • -neposredno nakon vađenja, kada vam tehničar pričvrsti flasterom vatu na mestu venepunkcije, čvrsto pritisnite drugom rukom mesto uboda;
 • -sedite u čekaonici barem 5 minuta nakon venepunkcije;
 • -ukoliko ste na antikoagulantnoj terapiji ili pijete lekove koji produžavaju vreme koagulacije (Aspirin, Andol) vatu držite minimum 10 minuta;
 • -ruku iz koje je vađena krv ne savijajte u laktu, niti je opterećujte na bilo koji način narednih 15 minuta;
 • -ukoliko ste žedni popijte vodu;
 • -u slučaju da krv nije stala ni posle 15 minuta, držite čvrsto mesto uboda i zamolite za pomoć.

Preporuka pacijentima koji su na oralnoj antikoagulantnoj terapiji Protrombinsko vreme (PV, PT/INR)

   Preporučuje se da interval između uzimanja leka i vađenja krvi za određivanje protrombinskog vremena bude 12h. Dakle, krv za analizu protrombinskog vremena treba dati pre uzimanja sledeće doze leka.
   Pacijenti na oralnoj antikoagulantnoj terapiji treba da vode računa o ishrani, lekovima i pomoćnim lekovitim sredstvima koja mogu uticati na rezultat ispitivanja.
- Drugi lekovi mogu uticati na rezultat protrombinskog vremena i to antibiotici, aspirin, acetaminofen, NSAIL, sedativi, oralni kontraceptivi, hormanska terapija.
- Pomoćna lekovita sredstva takođe mogu uticati na efekat antikoagulantne terapije. Neki od biljnih preparata, kao što je ginkgo biloba mogu pojačati dejstvo antikoagulantnih lekova, dok koenzim Q10 može smanjiti njihov efekat.
- Način ishrane može uticati na vrednost protrombinskog vremena. Određena vrsta hrane - zeleno povrće (kupus, kelj, spanać, blitva, zelje, zelena salata, brokoli), soja, iznutrice, zeleni čaj itd., sadrže velike količine vitamina K koji ima značajnu ulogu u zgrušavanju krvi. Namirnice sa visokim sadržajem vitamina K nije neophodno izbegavati, već ih koristiti umereno, u približno istim količinama, kako bi se sadržaj vitamina K u ishrani održavao stalnim.
- Zdravstvene tegobe probavnog sistema: virusna ili bakterijska infekcija, mučnina, povraćanje ili dijareja mogu promeniti efekat antikoagulantne terapije. U slučaju pojave neke od ovih tegoba, obavestite o tome svog lekara.


Preporuka pacijentima za Oralni test tolerancije na glukozu (OGTT)

   Ovim testom se meri koncentracija glukoze (na zahtev lekara i C- peptida i insulina) u određenim vremenskim intervalima, a nakon oralnog unosa glukoze u vidu vodenog rastvora.

   - Test se izvodi ujutro.
   - Četiri dana pre izvođenja testa pacijent ne sme (u dogovoru sa lekarom) uzimati lekove koji utiču na metabolizam glukoze.
   - Tri dana pre izvođenja testa treba da se uzima hrana bogata ugljenim hidratima.
   - Dvanaest sati pre izvođenja testa pacijent ne sme ništa jesti, pušiti, niti se fizički opterećivati.
    - Pola sata pre izvođenja testa treba da se miruje.
   - Tokom testa pacijent mora mirovati, ne sme ništa jesti, piti ni pušiti.

- Uobičajena količina za odrasle osobe je 75g glukoze rastvorene u 300mL vode (po preporukama Svetske zdravstvene organizacije). Test traje 2h (meri se glukoza u 0, 30, 60, 90 i 120 minutu), ukoliko lekar ne propiše drugačije.
- Za decu količina glukoze se određuje u odnosu na telesnu težinu deteta (1,75g/kg).
- Uobičajeno testiranje trudnica na gestacioni dijabet (GDM) izvodi se između 24-te i 29-te nedelje gestacije sa 50, 75 ili 100g glukoze (meri se glukoza u 0, 60, 120 i 180 minutu). Evaluacija GDM se treba raditi tek nakon 6 nedelja posle porođaja
   Ovaj test se ne sme raditi:
- ako je nivo glukoze u dva prethodna, nezavisna ispitivanja za redom natašte veći ili jednak 7,8 mmol/L, ili ako se u bilo kojem pojedinačnom, slučajnom određivanju dobije vrednost veća ili jednaka 11,1 mmol/L;  dijabetičarima;  teškim bolesnicima (akutna bolest, trauma, hirurška intervencija, jak stres).


Preporuka pacijentima za ispitivanje masnoća u krvi – lipidni status

   Lipidni status podrazumeva sledeće analize: holesterol, HDL-holesterol, LDL-holesterol, trigliceride. Da bi laboratorijski rezultati bili pouzdani, važno je pridržavati se sledećih preporuka:

- pacijent ne bi trebalo da jede 12-14h pre davanja uzorka krvi;
- par dana pre davanja uzorka krvi bi trebalo izbegavati intezivnu fizičku aktivnost i ne konzumirati alkohol;
- u dogovoru sa lekarom ne uzimati lekove koji utiču na koncentraciju lipida (antihipertenzivi, estrogeni, progesteron, tiroidni hormoni);
- određivanje holesterola se ne preporučuje najmanje 8 nedelja nakon akutnog infarkta miokarda, hirurške operacije, traume, akutne bakterijske ili virusne infekcije.


Preporuka pacijentima za ispitivanje gvožđa u krvi

   Koncentracija gvožđa u krvi je veoma podložna uticaju brojnih faktora kao što su: dnevne varijacije, stres, nesanica, intenzivna fizička aktivnost, menstrualni ciklus kod žena.
   Da bi laboratorijski rezultat bio pouzdan, važno je pridržavati se sledećih preporuka:
- Poželjno je uzorak krvi dati ujutro između 7 i 10h, natašte (na prazan stomak) najmanje 12 – 14h nakon poslednjeg obroka koji treba da bude lagan.
- Dva do tri dana pre vađenja krvi treba izbegavati unošenje velike količine hrane bogate gvožđem (crveno meso, prerađevine od mesa i iznutrica, riba, živina, pasulj, žitarice, obogaćeni hlebovi, sušeno voće, lubenica, dinja, bobičasto voće, prerađevine od voća, brokoli, paškanat, rotkva, ren, cvekla), kao i alkoholna pića, energetske napitke i multivitaminske preparate, jer utiču na rezultat analize gvožđa u smislu dobijanja lažno povišenih vrednosti.
- Neki lekovi (acetilsalicilna kiselina, hloramfenikol, oralni kontraceptivni lekovi, kao i neki hemoterapijski lekovi-cisplatin, metotreksat) povećavaju koncentraciju gvožđa u krvi.
- Zbog svih navedenih uticaja, savetuje se uz analizu gvožđa uvek raditi analize kapaciteta zasićenja gvožđem (TIBC/UIBC).

Pacijenti koji su na terapiji preparatima gvožđa krv treba da daju:
- 3 dana nakon transfuzije;
- 7-10 dana posle prestanka uzimanja oralnih preparata gvožđa (tablete, kapsule, sirup);
- mesec dana posle poslednje injekcije gvožđa.


Preporuka pacijentima za ispitivanje prostatičnog specifičnog antigena (PSA)

   Da bi laboratorijski rezultati za analize PSA, fPSA i odnos fPSA/PSA bili pouzdani, važno je pridržavati se sledećih preporuka:
- Pre davanja uzorka krvi za ispitivanje treba da prođe najmanje dva dana od poslednjeg pregleda prostate (digitorektalni pregled, transrektalni ultrazvuk). - Potrebno je navesti da li je testiranju prethodila operacija i da li je u toku ciljana terapija.

Uputstva za sakupljanje urina (mokraće)

 • Prvi jutarnji urin

   Najbolji uzorak urina za analizu je prvi jutarnji urin (najkoncentrovaniji). Vreme od poslednjeg pražnjenja bešike treba da bude najmanje 4h. Za pregled urina neophodno je, neposredno nakon obavljene higijene spoljnih polnih organa, prikupiti prvi jutarnji urin (srednji mlaz) u sterilnu posudu, dobro je zatvoriti i u najkraćem roku doneti u laboratoriju ili držati u frižideru do dolaska u laboratoriju. Uzorak urina se mora doneti u roku od 2h od uzorkovanja ili nakon 4h ako se čuva u frižideru. Svako duže stajanje urina na sobnoj temperaturi utiče na pouzdanost nalaza.
Analiza urina se ne preporučuje kod žena neposredno pre, za vreme i nakon menstruacije.

 • Sakupljanje dnevnog (24h) urina

   Za tačan rezultat laboratorijskih ispitivanja, od kojih zavisi terapijski postupak, neophodno je pridržavati se navedenih uputstava:
   Da bi se obezbedila celokupna količina, urin se sakuplja u "dva koraka". Mokri se u čistu suvu posudu, a zatim se prelije u bocu. Urin se može sakupljati u čiste plastične boce (najbolje od flaširane vode). Celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju.

Prvi dan:

 • -ujutro nakon ustajanja mokrite i odbacite taj uzorak;
 • -nakon toga upišite vreme prvog sledećeg uzorka;
 • -celokupnu količina izmokrenu tog dana i noći sakupite u bocu.

Drugi dan:

 • -ujutro nakon ustajanja mokrite i celokupnu količinu priključite prethodno sakupljenoj mokraći.

Važna napomena: Za ispitivanja iz dnevnog urina neophodno je uneti dovoljno tečnosti tokom perioda sakupljanja (1,5-2 L).

 

Preporuka pacijentima za testiranje na kateholamine u dnevnom (24h) urinu

   Za tačan rezultat laboratorijskih ispitivanja, od kojih zavisi terapijski postupak, neophodno je pridržavati se svih navedenih uputstava:

 •    Ukoliko je moguće pacijent bi 8 dana pre i tokom sakupljanja urina morao da izbegava sledeće lekove: α-metildopu (aldomet, aldoril, dopamet, dopegyt), klonidin, gvanetidin, rezerpin, β-blokatore, kinidin, ampicilin, eritromicin i tetracikline.
 • 2-3 dana pre sakupljanja treba izbegavati i određene namirnice: banane, ananas, kivi, lešnike i avokado.

   Sakupljanje dnevnog urina: Da bi se obezbedila celokupna količina, urin se sakuplja u “dva koraka”. Mokri se u čistu suvu posudu, a zatim se prelije u zatamnjenu bocu (uvijenu u foliju koja ne propušta svetlo) sa konzervansom (kiselina koja se dobija u laboratoriji) koja se mora čuvati u frižideru. Celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju.

Prvi dan:

 • -ujutro nakon ustajanja mokrite i odbacite taj uzorak;
 • -nakon toga upišite vreme prvog sledećeg uzorka
 • -celokupnu količina izmokrenu tog dana i noći sakupite u bocu.

Drugi dan:

 • -ujutro, nakon ustajanja mokrite i celokupnu količinu priključite prethodno sakupljenoj mokraći.

Važna napomena: Za ispitivanja iz dnevnog urina neophodno je uneti dovoljno tečnosti tokom perioda sakupljanja (1,5-2 L).


Preporuka pacijentima za testiranje na 5-hidroksiindol sirćetnu kiselinu (5-HIAA) u dnevnom (24h) urinu

   Za tačan rezultat laboratorijskih ispitivanja, od kojih zavisi terapijski postupak, neophodno je pridržavati se svih navedenih uputstava:

 •    Ukoliko je moguće pacijent bi 2-3h pre i tokom sakupljanja dnevnog urina morao da izbegava sledeće lekove: metokarbanol, mefensinkarbamat, hlorpromazin.
 • 2-3 dana pre sakupljanja treba izbegavati sledeće namirnice: ananas, avokado, banane, kivi, paradajz, lešnike i orahe.

   Sakupljanje dnevnog urina: Da bi se obezbedila celokupna količina, urin se sakuplja u “dva koraka”. Mokri se u čistu suvu posudu, a zatim se prelije u zatamnjenu bocu (uvijenu u foliju koja ne propušta svetlo) sa konzervansom (kiselina koja se dobija u laboratoriji) koja se mora čuvati u frižideru. Celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju.
Prvi dan:

 • -ujutro nakon ustajanja mokrite i odbacite taj uzorak;
 • -nakon toga upišite vreme prvog sledećeg uzorka
 • -celokupnu količina izmokrenu tog dana i noći sakupite u bocu.

Drugi dan:

 • -ujutro, nakon ustajanja mokrite i celokupnu količinu priključite prethodno sakupljenoj mokraći.

Važna napomena: Za ispitivanja iz dnevnog urina neophodno je uneti dovoljno tečnosti tokom perioda sakupljanja (1,5-2 L).  


Preporuka pacijentima za testiranje na metanefrin i vanilmandeličnu kiselinu (VMA) u dnevnom (24h) urinu

    Za tačan rezultat laboratorijskih ispitivanja, od kojih zavisi terapijski postupak, neophodno je pridržavati se svih navedenih uputstava:

 •     Ukoliko je moguće (u dogovoru sa lekarom), pacijent bi 3 dana pre i tokom sakupljanja urina morao da izbegava sledeće lekove: α-metil-DOPA (aldomet, aldoril, dopamet, dopegyt), L-DOPA, kapi za nos koje sadrže efedrin, bronhodilatatore, sirupe za kašalj na bazi kodeina, ACE-inhibitore, antagoniste kalcijuma, MAO-inhibitore, fenotiazine, antidepresive, alfa-1 i beta-2 antagoniste, labetalol, nitroglicerin, teofilin, natijum-nitroprusid, klonidin, gvanetidin, rezerpin, ampicilin, eritromicin i tetracikline.
 • 2-3 dana pre sakupljanja treba izbegavati sledeće namirnice: kafu, čokoladu, crni čaj, banane, citrusno voće i sireve.

    Sakupljanje dnevnog urina: Da bi se obezbedila celokupna količina, urin se sakuplja u “dva koraka”. Mokri se u čistu suvu posudu, a zatim se prelije u zatamnjenu bocu (uvijenu u foliju koja ne propušta svetlo) sa konzervansom (kiselina koja se dobija u laboratoriji) koja se mora čuvati u frižideru. Celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju.
Prvi dan:

 • -ujutro nakon ustajanja mokrite i odbacite taj uzorak;
 • -nakon toga upišite vreme prvog sledećeg uzorka
 • -celokupnu količina izmokrenu tog dana i noći sakupite u bocu.

Drugi dan:

 • ujutro, nakon ustajanja mokrite i celokupnu količinu priključite prethodno sakupljenoj mokraći.

Važna napomena: Za ispitivanja iz dnevnog urina neophodno je uneti dovoljno tečnosti tokom perioda sakupljanja (1,5-2 L).

Saveti pacijentima sa predispozicijom za stvaranje kamena mokraćnih puteva

 •    Analiza kamena iz urinarnog trakta je od suštinskog značaja za utvrđivanje uzroka nastanka. Saveti i preporuke za ishranu se temelje na rezultatima ove analize. Opšta preporuka bi se odnosila na povećanje diureze unosom tečnosti bez obzira na sastav kamena.Ukoliko prilikom analize kamena dobijete rezultat u kome je najveći procenat prisutnog kalcijum oksalata (kalcijum oksalat monohidrat i kalcijum oksalat dihidrat) preporuka bi bila sledeća:

  •    izbegavati :
  • -bobičasto i citrusno voće, jabuke, smokve, grožđe, ananas;
   -špargle, repu, brokoli, peršun, spanać, blitvu;
   -vegetarijanske dijete;
   -mleko i mlečne proizvode: jogurt, sireve, sladoled;
   -kafu, čajeve, gazirana pića, pivo;
   -čokoladu, kakao, crni biber, kikiriki;
   -vitamin C, kao i namirnice koje povećavaju kiselost urina.
  •    Ukoliko prilikom analize kamena dobijete rezultat u kome je najveći procenat prisutnog fosfata (magnezijum amonijum fosfat, kalcijum fosfat, kacijum hidrogen fosfat dihidrat, “karbonat apatit”) preporuka bi bila sledeća:
  • unos namirnica koje povećavaju kiselost urina.

  •    Ukoliko prilikom analize kamena dobijete rezultat u kome je najveći procenat prisutnog urata (magnezijum monodihidrat urat, monoamonijum urat, magnezijum amonijum fosfat) preporuka bi bila sledeća:
  • -smanjiti unos hrane bogate purinom;
   -smanjenje telesne težine;
   -medikamentozno smanjenje koncentracije mokraćne kiseline u organizmu ( u dogovoru sa lekarom);
   -u slučaju perzistirajućeg kamena, alkalizacija urina.
  •    Ukoliko prilikom analize kamena dobijete rezultat u kome je najveći procenat prisutnog cistina preporuka bi bila sledeća:
  • -unositi vitamin C;
   -medikamentozna terapija u dogovoru sa lekarom.

Uputstva za analizu sperme (spermogram)

   Za dobijanje adekvatnog uzorka, a samim tim i validnih rezultata laboratorijskih ispitivanja veoma je važna priprema pacijenata:

 •    Za analizu sperme (spermogram) potrebno je da pacijent apstinira 3-5 dana. Jako je važno ispoštovati vreme apstinencije, jer apstinencija kraća od 3 dana ili duža od 5 dana utiče na broj i pokretljivost spermatozoida.
 • -Bitno je uzeti ceo ejakulat jer prvi mlaz sadrži najveću koncentraciju spermatozoida.
 • -Ako ste u periodu apstinencije imali povišenu temperaturu ili ste bili pod terapijom antibioticima, ne bi trebalo da dajete spermu na analizu najmanje 7 dana nakon toga.
 • -Pored apstinencije, u ovom periodu treba izbegavati pušenje i konzumiranje alkohola.
 • -Uzorak je najbolje dati neposredno u laboratoriji. Samo izuzetno, u dogovoru sa laboratorijom, uzorak se može doneti održavajući telesnu temperaturu (37°C) u čistoj čašici, najkasnije 20 minuta od prikupljanja uzorka.

Napomena: Molimo Vas da analizu spermograma zakažete telefonom ili email-om.Uputstva za sakupljanje uzoraka za mikrobiološka ispitivanja


Uputstva za sakupljanje urina (mokraće) za mikrobiološka ispitivanja

Prvi jutarnji urin

   Najbolji uzorak urina za analizu je prvi jutarnji urin (najkoncentrovaniji). Ukoliko pacijent često mokri uzima se u rad bilo koji uzorak urina. Pre uzimanja uzorka potrebno je detaljno pranje vodom i sapunom. Žena treba da detaljno opere spoljne genitalije i analnu regiju tako da mlaz vode ide spreda ka pozadi. Muškarac treba da posebno opere prepucijum uz povlačenje ka korenu penisa. Potrebno je tri puta se nasapunjati i isprati vodom. Koža se posuši čistim, peglanim ubrusom.
   Za pregled se uzima prvi jutarnji urin – tehnika srednjeg mlaza. Sterilna posuda se otvori tako da se ne dodiruju rubovi posude ili poklopca. Kada se započne mokrenje broji se od 3 do 5 sekundi, a zatim se podmetne sterilna posuda da se uhvati srednji mlaz. U najkraćem roku doneti u laboratoriju ili držati u frižideru do dolaska u laboratoriju. Svako duže stajanje urina na sobnoj temperaturi utiče na pouzdanost nalaza.

Uzorak urina kod male dece – sakupljanje u kesicu za urin

   Dete se detaljno opere u predelu genitalno analne regije toplom vodom i sapunom. Koža se posuši čistim, peglanim ubrusom i čistim opranim rukama se zalepi kesa. Posle 40 do 50 minuta kesa se skida, pakuje u sterilnu posudu za urin i dostavlja laboratoriji. Ukoliko dete nije mokrilo za to vreme, skida se kesa i uz ponovno pranje, na isti način se postavlja druga. U najkraćem roku doneti u laboratoriju ili držati u frižideru do dolaska u laboratoriju.

Uzorak urina iz katetera
    Uzorak uzima SAMO zdravstveni radnik. Površina katetera na mestu gde će se punktirati kateter se obriše dezinfekcionim sredstvom, a potom se punktira iglom i urin se navuče u špric. Povoljnije je urin dostaviti u špricu. U slučaju da je zbog transporta to nemoguće, urin treba prebaciti aseptično u sterilnu posudu.
Kada su uslovi transporta nepovoljni ili traju duže od 2h, urin se po uzimanju može zasejati na urikult na način koji preporučuje proizvođač. Urin do bakteriološke obrade čuvati u frižideru!

Uzorak urina za testiranje na Chlamydiu Trachomatis kod muškaraca
  Pacijent ne treba da urinira najmanje 1h pre davanja uzorka urina. Sakupiti prvih 5mL ili više urina u sterilnu posudu i dobro zatvoriti poklopac.
Napomena: Nalazi si izdaju nakon 48-72h.


Uputstvo za sakupljanje sputuma (ispljuvka) za mikrobiološka ispitivanja

    Ispljuvak se uzima u sterilnu posudu, pre uzimanja hrane i higijene usne duplje. Najbolje dijagnostičke rezultate daje prvi jutarnji iskašljaj zbog nakupljenog sekreta u toku noći. Usta treba isprati mlakom vodom i nekoliko puta duboko udahnuti (provokacija kašlja), sačekati nadražaj na kašalj, jako se nakašljati i sadržaj iz dubine pluća ispljunuti u sterilnu posudu sa širokim otvorom. Jedino tako se može dobiti sekret iz donjih respiratornih puteva.
Uporedo sa analizom sputuma uraditi i bris usne šupljine.
Napomena: Nalazi si izdaju nakon 48-72h.


Uputstva za sakupljanje fecesa (stolice) za mikrobiološka ispitivanja

Stolica za koprokulturu
   Uzima se deo stolice veličine zrna graška u posudu za stolicu sa kašikicom koja je pričvršćena na poklopcu. Neophodno je da uzorak stolice bude svež, može se tolerisati stajanje 1 do 2h.

Stolica za pregled na parazite – helminte

   Uzima se od sveže stolice deo veličine graška u posudu za stolicu sa kašikicom koja je pričvršćena na poklopcu.
Ukoliko se u stolici uoče posebne strukture nalik koncima ili glistama, onda treba te strukture doneti na pregled.
Napomena: Nalazi si izdaju nakon 48-72h.


Uputstva za sakupljanje sperme za spermokulturu

   Pacijent treba da urinira pre samog uzorkovanja sperme. Na mikrobiološki pregled daje se ceo ejakulat koji je najpravilnije doneti u sterilnoj bočici za uzorkovanje urina.
   Spermokultura se obično rutinski radi uz spermogram, iz razloga što spermu čini preko 99 % sekreta prostate i semenskih vezikula a manje od 1 % spermatozoida. Pošto je prostata u velikom procentu slučajeva rezervoar bakterija u donjim partijama genitalnog trakta, spermokulturom često dobijamo dragocene podatke o skrivenoj infekcije donjeg urogenitalnog trakta koja nije detektovana urinokulturom ili brisom uretre.
Napomena: Nalazi si izdaju nakon 48-72h.


Priprema pacijenata za uzimanje briseva

Brisevi grla, jezika, usne i nosne duplje

   Bris se uzima ujutro pre jela. Ako se bris uzima tokom dana vremenski razmak od uzimanja hrane do uzimanja brisa treba da bude najmanje 1h. Briseve radi mikrobiološke analize ne treba uzimati ukoliko je pacijent pod antibiotskom terapijom. Kontrolni uzorak posle antibiotske terapije treba uzeti najmanje 7 dana od završene terapije ili po zahtevu lekara. Potrebno je da prođe najmanje 12h od lokalne aplikacije antiseptičkog sredstva.
Genitalni brisevi

 1. -Pacijentkinja od koje se uzima vaginalni i/ili cervikalni bris ne treba da ima odnos prethodnog dana.
 2. -Cervikalni bris na hlamidije i mikoplazme ne treba uzimati u periodu ovulacije (sredina mesečnog ciklusa).
 3. -Pacijent od kojeg se uzima uretralni bris ne treba da urinira 1-2h pre davanja brisa.

Brisevi kože, rane i ostali brisevi
   Potrebno je da prođe najmanje 12h od lokalne aplikacije antiseptičkog sredstva.
Rana može biti inficirana bakterijama koje se nalaze na ili u samom bolesniku ili bakterijama iz okoline. Pre uzimanja brisa rane, pacijent ne sme koristiti antibiotike, niti bilo kakve kreme ili masti.
U toku lečenja ponoviti uzimanje brisa, jer se vrlo često kod takvih pacijenata razvija otpornost na antibiotike.

Bris oka
   Potrebno je da prođe najmanje 12h od lokalne aplikacije leka.
Uzima se materijal sa konjunktive pomoću sterilnog brisa koji se prethodno može natopiti sa nekoliko kapi sterilnog fiziološkog rastvora.

Napomena: Nalazi se izdaju nakon 48-72h.

Uputstvo za sakupljanje urina (mokraće) za citološku analizu


- Za citološki pregled urina uzima se prvi mlaz drugog jutarnjeg urina. Ne uzimati nijedan drugi uzorak!
- Uzorci se uzimaju tri dana za redom.
- Uzorak urina uzeti u čašicu za urin.
- Analiza se ne preporučuje kod žena neposredno pre, za vreme i neposredno nakon menstruacije


Uputstvo za sakupljanje sputuma (ispljuvka) za citološku analizu

- Za citološki pregled uzima se prvi jutarnji ispljuvak nakon dubokog iskašljavanja iz pluća, pre higijene usne duplje.
- Uzorci se uzimaju tri dana za redom.
- Uzorak sputuma uzeti u plastičnu čašicu sa poklopcem.
- Uzorak doneti što pre u laboratoriju (u roku od 2h)!

Uputstva za sakupljanje fecesa (stolice) za testiranje na okultno krvarenje (FOBT)

-Pacijentma se savetuje da jedu namirnice bogate vlaknastim materijama nedelju dana pre testiranja, da bi se ubrzao prolazak sadržaja kroz creva.
-Upotrebu acetilsalicilne kiseline ili drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) treba izbegavati barem jednu nedelju pre testiranja.
-Lažno negativni rezultati mogu se pojaviti kod pacijenata koji su uzimali vitamin C, pa se takvim pacijentima savetuje, da ga ne uzimaju nedelju pre ispitivanja.
- Analiza se ne preporučuje kod žena 3 pre, za vreme i 3 dana nakon menstruacije. Analizu ne treba raditi ukoliko postoji krvarenje izazvano hemoroidima ili konstipacijom (zatvorom) kao i rektalna primena nekih lekova. Pre uzmanja uzorka nabavite posudicu sa kašikicom u laboratoriji ili apoteci Uzorak fecesa za testiranje na okultno krvarenje uzeti kašikicom koja je pričvršćena na poklopcu posudice sa dva različita mesta strogo vodeći računa da stolica nije u dodiru sa urinom (razvodnjena) ili dezinfekcionom sredstvom u WC šolji. Uzorak doneti istog dana u laboratoriju.

Potrebno je doneti svaki dan po jedan uzorak 3 dana za redom ukoliko je moguće.

Aqualab plus d.o.o. pridaje veliku važnost zaštiti ličnih podataka naših korisnika. Želimo da Vam omogućimo da uživate u našoj veb stranici sa zadovoljstvom i efikasnošću. Stoga, ovaj sajt šalje "kolačiće" vašem računaru za informacije o tome kako da koristite naš sajt. Kliknite na dugme "Slažem se" da biste dali privilegiju kolačića na ovom veb sajtu. Više detalja možete naći u našoj izjavi o privatnosti, a naša politika kolačića opisuje kako kolačići rade.