Svetski dan borbe protiv dijabetesa


Diabetes mellitus, šećerna bolest,je grupa hroničih metaboličkih poremećaja različite etiopatogeneze, koji se karakterišu povišenim vrednostima glukoze u sistemskoj cirkulacji. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) na osnovu etiopatogeneze klasifikuje se na 4 osnovne kategorije:
1) tip 1 dijabetesa;
2) tip 2 dijabetesa;
3) gestacijski dijabetes;
4) drugi specifični oblici dijabetesa.

            Tip 1  diabetesa se najčešće razvija veoma brzo, uglavnom kod dečijeg uzrasta. Juvenilni dijabetes (kako se još označava) je insulin - zavisni dijabetes koji se javlja kao posledica ćelijski - posredovanog autoimunskog odgovora. Kao rezultat toga, dolazi do progresivne destrukcije beta ćelija Langerhansovih ostrvaca pankreasa, usled čega se smanjuje sinteza i sekrecija insulina do potpunog odsustva produkcije ovog hormona.

            Tip 2 diabetesa, najčešće počinje u kasnijem životnom dobu i karakteristično je oboljenje odraslih u srednjim i poznim godinama. Bolest se razvija sporije, a osobe najčešće ne znaju da su obolele dok simpotmi ne postanu očigledni. Karakteriše se insulinskom rezistencijom usled smanjenja afiniteta ili broja insulinskih receptora. Rizik se povećava sa godinama i sa smanjenom fizičkom aktivnošću, kao i  kod žena koje su prethodno imale gestacijski dijabetes i osoba sa hipertenzijom i dislipidemijama.

            Gestacijski diabetes se definiše kao netolerancija glukoze kod žena tokom trudnoće (otprilike 1 od 20 trudnica oboli od diabetesa). Nastaje kao posledica smanjene aktivnosti pankreasa. Poremećaj se u najvećem broju slučajeva ispoljava u drugom i trećem trimestru trudnoće, i najčešće je prolaznog karaktera ,jer nakon porođaja oboljenje nije prisutno.

            415 miliona odraslih osoba boluje od diabetesa, što praktično znači da na 11 odraslih osoba 1 osoba oboli od diabetesa. Ono što je zabrinjavajuće je da na svakih 6 sekundi umre osoba koja boljue od diabetesa. Evropa ima najveću prevalencu dece, koja obole od diabetesa tipa 1.Visoka incidenca i prevalenca diabetesa, zahteva pravovremen i jednostavan način dijagnostike, kao i sprečavanje dalje progresije, a podizanjem svesti o diabetesu, smanjenje broja obolelih.
            Zato, kao i svake godine i ovog novembra Aqualab plus laboratorije će pružiti svoj doprinos u promovisanju značaja i dijagnostike diabetesa.
Aqualab plus laboratorije će obeležiti svetski dan borbe protiv diabetesa, 14.novembra 2017 god.Ovaj dan se u svetu obeležava još od 1991 godine, ali ove godine ima poseban značaj ,jer se istovremeno obeležava i 10-godišnjica „plavog kruga“ – logo diabetesa, koji je usvojen 2007 godine od strane UN Rezolucije za diabetes.
Velika  pažnja se posebno ove godine, posvećuje promociji žena i diabetesa. Osnovni cilj ove promocije je zaštita zdravlja majke i deteta, kroz poboljšanje edukacije,nege i pristupa skriningu.

Aqualab plus laboratorije na svetski dan diabetesa rade BESPLATNU analizu glukoze u krvi  i odobravaju popust od 20% na sve analize koje imaju značaja u dijagnostici diabetes mellitusa:


Aqualab plus laboratorije na svetski dan diabetesa rade BESPLATNU analizu glukoze u krvi  i odobravaju popust od 20% na sve analize koje imaju značaja u dijagnostici diabetes mellitusa:

„Deluj danas , da bi promenio sutra“, je osnovni slogan ovogodišnje promocije diabetesa.

Predstavljamo Vam: